FacebookLinkedInTwitterXing
skip to main content

Gegevensbescherming

Verklaring over de beveiliging van persoonsgegevens

De beheerder van deze pagina's neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens.

Het is in de regel mogelijk om onze website te gebruiken zonder opgaaf van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze site persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) gevraagd worden, vindt dit, voor zover mogelijk, steeds plaats op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden.

Wij wijzen u erop dat het overdragen van gegevens op het internet (bijv. bij e-mailcommunicatie) veiligheidslekken kan bevatten. Een volledige bescherming van gegevens tegen derden is niet mogelijk.

Cookies

De internetpagina's gebruiken gedeeltelijk zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "session-cookies". Ze worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen tot u deze wist. Door deze cookies kunnen we uw browser bij een volgend bezoek weer herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies per geval kunt toestaan, het aannemen van cookies in bepaalde gevallen of altijd kunt uitsluiten en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de werking van deze website beperkt zijn.

Verklaring inzake gegevensbescherming voor het gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalyseservice Google Analitics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies". Dit tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Browser Plugin

U kunt het opslaan van de cookies door een bijbehorende instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt bovendien het opslaan van de gegevens die door de cookies zijn verzameld en betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google evenals het verwerken van deze gegevens door Google, verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Bezwaar tegen gegevensregistratie

U kunt het registreren van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die het registreren van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deaktivieren

IP-pseudonimisering

We gebruiken de functie "Activering van de IP-pseudonimisering" op deze website. Daardoor wordt uw IP-adres door Google vooraf ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte. Uitsluitend in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten voor de websitebeheerder uit te voeren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Bronnen: eRecht24